Promotorul de Proiect

01

Comuna Budila

Parteneri de Proiect

01

Asociația Sprijin și Dezvoltare Brașov

Colaboratori de proiect

01

Grădiniță cu Program Normal Budila

02

Școală Gimnaziala Budila

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea incluziunii și abilitarea romilor vulnerabili și a persoanelorcare trăiesc în condiții socio-economice similare, din comuna Budila, prin furnizarea de servicii integrate pentru aceste familii vulnerabile și dezvoltarea capacitatii individuale a membrilor familiilor.

Obiective specifice ale proiectului

Obiectivul Specific 1
Creșterea accesului la servicii educaționale pentru copiii și tinerii romi vulnerabili din comuna Budila, respectiv facilitarea accesului la educație timpurie a 95 copii romi vulnerabili (3-6 ani), și 5 copii (în aceeași categorie de vârstă) care trăiesc în condiții socio-economice similare, prin înființarea și funcționarea unei grădinițe, precum și prevenirea abandonului școlar în rândul a 770 de copii și tineri romi vulnerabili (copii cu vârsta între 6-12 ani, și tineri 13-17 ani), precum și 30 de copii și tineri (în aceeași categorie de vârstă) care trăiesc în condiții socio-economice similare, prin consiliere și orientare școlară și vocațională și sport, pana la finalul proiectului.

Beneficiarii proiectului si activitati

Descrierea grupurilor ținta

Grupul țintă este format din 1335 persoane și familii de etnie romă,vulnerabile, după cum urmează:

  • 470 de părinți vulnerabili, adulți, femei și bărbați, soț și soție, sau doar mama, ori tatăl; părinți ai copiilor preșcolari și/ sau părinți ai copiilor și tinerilor incluși în proiect
  • 95 de copii prescolari, cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani, din comuna Budila.
  • 770 de copii și tineri (copii cu vârsta între 6-12 ani, și tineri 13-17 ani), frați între ei și/ sau frați cu copiii preșcolari.

 Vor fi selectate 65 de persoane, cu vârsta cuprinsă între 18-50 ani,membri ai comunității aparținând populației majoritare, care locuiesc în zonele de intervenție ale proiectului și traiesc în condiții socio-economice similare cu persoanele de etnie romă din grupul țintă principal, în situații de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică

Statutul socio-economic: persoane provenite din familii care se confruntă cu forme de excluziune socio-economică și au nevoie de servicii educaționale, servicii pentru sănătate și servicii de ocupare. Copii și tinerii provin din familii cu părinți care sunt beneficiari a diferitelor prestații sociale, asistate social sau șomere, întreaga familie fiind vulnerabilă, astfel veniturile părinților nu sunt suficiente, acest lucru resimțindu-se pe plan educațional și pe planul sănătății.

Familiile selectate sunt formate din: un părinte, sau doi părinți, care vor avea un copil sau mai mulți din grupul țintă principal, un copil preșcolar 3-6 ani, un copil cu vârsta între 6-12 ani, sau un tânăr cu vârsta între 13-17 ani. Fiecare copil și tânăr are cel puțin un adult în grupul țintă principal, astfel grupul țintă principal este format din persoane și familii vulnerabile.

Membrii grupului țintă sunt selectați fără discriminare de gen, stare civilă, număr membrii de familie, astfel sunt selectate și persoanele care sunt singure, mamele singure, grupul țintă este format și din familii monoparentale, dar și din familii formate din 2 părinți; persoane aflate în dificultate cu probleme socio economice, părinți fără loc de muncă, sau familii cu unici susținători a unor familii numeroase, care trăiesc în condiții precare sociale și economice.

Se vor selecta cei 470 părinți adulți, în special femei și tinere rome, din care 300 de femei rome,  cu niveluri scăzute de conștientizare privind drepturile lor și participarea la viața comunității, care au nevoie să participe la activități de abilitare (empowerment). Acesti adulți sunt părinții din rândul familiilor vulnerabile selectate pentru serviciile de educație, ocupare, și sănătate, astfel aceștia vor putea să extinde capacitățile și acumulările acestora, atât la nivel individual, în ceea ce privește sănătatea, educația, ocuparea, cât și la nivel colectiv, prin abilitatea de a se organiza și a se mobiliza pentru a acționa în comun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.

Aceștia vor fi selectați în perioada de pregătire, fiindcă vorba de aceiași 470 de părinți romi, care participă la serviciile oferite de proiect.

Vor fi identificați 500 de membri ai comunității aparținând populației majoritare, cu vârsta cuprinsă între 18-50 ani, din comuna Budila,care locuiesc în zona de intervenție a proiectului, și care vor fi subiecți ai campaniei de conștientizare/ sensibilizare.

Selecția se va face ținând cont de principiu egalității de șanse, nediscriminare. Toate persoanele vor avea șanse egale de admitere și nu vor fi discriminate pe criterii de sex, rasă, origine etnică și religie.