Activitatile proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila" - 27.03.2023

Activitatile proiectului “Educatia, prioritatea comunitatii din Budila"
 
*After school pentru 80 copii de la clasa pregatitoare la clasa a VIII-a, inclusiv tineri intre 14-16 ani, prin care se vor efectua teme si se va consolida materia de la clasa, de catre un invatator si 2 profesori, pana in 15 octombrie 2023
*Oferirea unei mese calde copiilor care participa la after school
*Oferirea materialelor educationale pentru acestia
*Oferirea incaltamintei pentru acestia
*Ateliere de lucru pentru parintii acestora
* Ateliere tematice de grup cu temele: „Bunele maniere”, “Experimente distractive”, „Atelier de povești”, „Atelier de origami”, „Plantează un copac”, „Egalitatea!”, “Rezolvarea coflictelor”. De asemenea, se vor realiza și atelierea fară scop recreativ, care vor facilita comunicarea între beneficiari, dezvoltarea de atitudini active
* achiziționare bănci școlare
* schimbare lambriu in Scoala Gimnaziala Budila
* achiziționare videoproiector, tabla interactivă
Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 48.962 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor. Obiectivul proiectului este de a crește calitatea vieții și a îmbunătăți condițiile de educație prin creșterea calității infrastructurii educaționale în comuna Budila și creșterea accesului la servicii de educație și de participare activă în rândul familiilor vulnerabile rome și a familiilor care trăiesc în condiții socio-economice asemănătoare. Pe termen scurt: se îmbunătățesc condițiile din spațiile în care se desfășoară activități educaționale, prin schimbare finisaje pereți în cadrul a 451 mp, din interiorului holului și a claselor din Școala Gimnazială Budila, crește calitatea procesului educațional și se facilitează transmiterea de informații prin dotarea cu echipamente și mobilier a spațiilor unde se vor desfășura activități educaționale de tip after-school. Totodată, se stimulează accesul la educație a 75 de copii și tineri romi și a 5 copii care trăiesc în condiții asemănătoare, prin materiale educaționale, rechizite și încălțăminte având ca efect prevenirea abandonului școlar. Activitățile proiectului includ dezvoltarea unui program Școala după școala și activități de tip recreativ și de educație non-formală pentru 80 de copii și tineri (din care 75 de copii de etnie romă). Un alt rezultat va fi creșterea implicării părinților în parcursul educațional al copiilor, prin dezvoltarea abilităților de creștere a copiilor în cadrul unor ateliere și spații de socializare pentru 102 părinți (din care 95 de părinți romi vulnerabili și 7 părinți care trăiesc în condiții similare). Un accent important al proiectului va fi pus pe dezvoltarea serviciilor pentru mame, femei și tinere, inclusiv mame singure, și abordarea unor aspecte care specifice acestora: abuz, relații de putere și drepturi reproductive. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, începând cu 15.10.2022.
 

Print