Cheia Viitorului - Incluziune socială în Comuna Budila

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”/ ”Lucrând împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

Image
Image

Problema specifică abordată de proiect este excluziunea socio-economică a romilor, și slaba implicare și abilitare a adulților, cu precădere a femeilor rome din comuna Budila.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 999,355 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este creșterea incluziunii și abilitarea romilor vulnerabili și a persoanelor care trăiesc în condiții socio-economice similare, din comuna Budila, prin furnizarea de servicii integrate pentru aceste familii vulnerabile și dezvoltarea capacitatii individuale a membrilor familiilor.


Prin proiect se umărește: cresterea accesului la educație timpurie prin înființarea și funcționarea unei grădinițe; dezvoltarea abilităților de creștere a copilului și creșterea conștientizării cu privire la rolul familiei în educația copilului; creșterea accesului la servicii de educație și prevenirea abandonului școlar prin consiliere și orientare școlară și vocațională și sport; înființarea unui cabinet medical, și a unui cabinet stomatologic; creșterea accesului la servicii de ocupare, prin infomare și consiliere vocațională, în vederea  îmbunătățirii capacităților individuale pentru obținerea unui loc de muncă; dezvoltarea capacităților individuale și abilității de a se organiza și a se mobiliza pentru a acționa în comun; creșterea conștientizării și combaterea atitudinilor antirome, stereotipurilor și hărțuirii, promovând respectarea drepturilor romilor și interculturalitatea.

Grupurile țintă: 1335 persoane și familii de etnie romă,vulnerabile, (părinți, copii, și tineri); 65 de persoane care trăiesc în condiții socio-economice similare și 500 de persoane din populația majoritară, din comuna Budila.

Partenerul aduce plus valoare proiectului prin experiența în ocupare, consiliere și educației. Prin parteneriatul propus, se va face schimb de know-how și expertiză, activitățile și sarcinile fiecărui partener sunt complementare, partenerii colaborând și cooperând  în fiecare etapă a proiectului.

Pe termen scurt activitățile proiectului faciliteaza accesul la servicii de sănătate, de ocupare și educaționale, și crește incluziunea socială și abilitarea romilor. Pe termen mediu și lung, activitatile contribuie la reducerea diferențelor dintre populația vulnerabilă de romi și populația majoritară.

Image